Predsedkyňa:  Mária Vidová

Podpredsedkyňa:  Mgr. Kinga Soósová,  Etela Zsemlyeová

Pokladníčka:  Priska Vörösová