Predsedkyňa:  Mária Vidová

Podpredsedkyňa:  Mgr. Kinga Soósová

Pokladníčka:  Mgr. Mária Sárközyová