Predsedkyňa:  Vivien Mézesová

Podpredsedkyňa:  Mgr. Kinga Soósová

Pokladníčka:  Mgr. Mária Sárközyová