Szap község a Dunaszerdahely-i járás déli részén, közvetlenül a Duna töltésének lábánál fekszik, ahol a Bős-i Vízierőmű alvízcsatornája visszatér a Duna eredeti medrébe.

A falu azon települések közé tartozik, amelyeket több évszázaddal ezelőtt alapítottak a Csallóközben. Az első írásos feljegyzés a községről 1255-ből származik, abban az időben a község a pozsonyi váruradalomhoz tartozott. A 14. századi levelekben két településről írnak, Alsózapról és Felsőzapról. A 19. században az ismert Héderváryaknak is volt itt birtokuk. Az osztrák – magyar monarchia ideje alatt /1938 – 1945/ a területrendezés alapján Győr megyéhez tartozott. 1991-től a községet ismét Szapnak hívják, ahogyan 1948-ig több évszázadon keresztül hívták, amikor a nevét Palkovičovora változtatták. Szap a hagyomány szerint eredetileg a Madarász-szigeten alakult ki. Ez a Duna-sziget védelmezte a lakosságot vész idején minden portyázó ellenségtől. Később azonban szűk lett a sziget, terjeszkedni kellett a parton túlra is, de még 1929-ben is voltak házak az árterületen. A helyiek jövedelmező viza- és kecsegehalászatot folytattak, amíg a 19. századi nagy folyószabályozások ezt el nem lehetetlenítették. A halászat állami keretek között a szocializmus évei alatt is fontos maradt. A halászat mellett jelentős volt az aranymosás és a vízimolnár tevékenység is, a 18. században 29 vízimalmot működtettek sikeresen a Dunán.

Református temploma 1885-ben épült, katolikus templomát az 1913-ban épült katolikus népiskola épületéből alakították ki.

A falu egész évben gazdag közösségi életet él. Minden évben megrendezik a „Halásznapot“. A rendezvény fő célja a halászati tradíciók felélesztése, az ősök foglakozásának, a halászatnak a megelevenítése. 2016 áprilisában Erdélyben, Jedd községben aláírásra került az együttműködési szerződés a négy határon túli magyar önkormányzat között, mégpedig Magyarországból, Romániából, Ukrajnából és Szlovákiából. A szerződés alapja a hatékony és állandó együttműködés, kialakítani és fejleszteni a kölcsönös baráti kapcsolatokat az önkormányzatok és a lakosok között, akik különböző országokban élnek ugyanazzal a nemzetiséggel. A közösségi élet fejlődéséhez hozzájárulnak a szervezetek, amik a községben működnek különböző területeken, mint kultúra, sport. Ezek a: Szlovák Vöröskereszt helyi szervezete, CSEMADOK helyi szervezete, KFC SZAP 1986, Nyugdíjas szervezet, Önkéntes Tűzoltó szervezet és Vadászszervezet.

A község mentén a Duna töltésén táblákkal és jelzésekkel jelölt nemzetközi kerékpárút vezet, amelyet hazai és külföldi biciklisek is gyakran használnak.

A beruházások terén 2014 óta a községben sikerült modernizálni a közvilágítást és a hangosbemondót, felújítani a járdák egy részét, kiépíteni a kamerarendszert, felszámolni az illegális szemétlerakatokat, valamint felújítani a középületeket és köztereket.

Napjainkban, a községben 506 lakos él. Kis falu, kevés számú lakossal, akik itt békében és nyugalomban élnek, nem ismernek nemzetiségi ellentéteket, toleránsak, szorgalmasak, szeretik a falujukat és környékét, szeretettel fogadnak maguk között látogatót az egész Szlovákiából és külföldről egyaránt.