NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia

INFORMÁCIÓ

 

a kisebbségi nyelvhasználat lehetőségéről hivatali ügyintézés során a 184/1999 sz. a nemzeti kisebbségek nyelveinek használatáról szóló törvény 2 § 3. bekezdése valamint e törvény későbbi módosításainak értelmében

 

Közigazgatási szerv neve: Szap község

Működés helye: Községi Hivatal, Szap

 

Hivatali ügyintézésben alkalmazható kisebbségi nyelv: magyar nyelv

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ ÁLLAMPOLGÁRÁNAK JOGAI:

 

  • Szap községgel történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció a nemzeti kisebbség nyelvén is történhet, valamint a hivatalos ügyiratok és bizonyítékok is benyújthatók a nemzeti kisebbség nyelvén.
  • Az állampolgárnak joga van a nemzeti kisebbség nyelvén megfogalmazott válaszra, még ha a közigazgatási eljárásról és ennek végeredményeként megszületett döntésről is legyen szó (2015. január 1-től). Joga van továbbá 2015. január 1-től kétnyelvű születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti anyakönyvi kivonat, engedélyek, igazolások, véleményeztetések és nyilatkozatok kérelmezésére a nemzeti kisebbség nyelvén (további hivatali iratokra a törvény nem vonatkozik). Kétséges értelmezés esetén az államnyelv a mérvadó.
  • Az állampolgár 2015. január 1-től igényelhet kétnyelvű hivatalos formanyomtatványokat (két nyelv: az államnyelv és az érintett kisebbségi nyelv). A kisebbségi nyelven történő ügyintézés határideje megegyezik az államnyelven történő ügyintézésben alkalmazott határidőkkel.

 

KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELESSÉGEI:

 

  • Szap község az államnyelven kívül a kisebbség nyelvén is köteles válaszolni a nemzeti kisebbség nyelvén benyújtott iratra. Kétséges értelmezés esetén az állmnyelv értelmezése a mérvadó. A közigazgatási szerv a következő iratok esetében köteles az államnyelv mellett a kisebbség nyelvén is választ adni: engedély, jogosítvány, igazolás, véleményezés és nyilatkozat.
  • Szap község közigazgatási eljárások során döntéseket kibocsáthatja két nyelven, amennyiben a beadvány a kisebbség nyelvén íródott, illetve ha azt az érintett fél kéri. Kétséges értelmezés esetén az államnyelven kibocsájtott irat a mérvadó.
  • Születési*, házassági*, halotti anyakönyvi kivonatokat*, engedélyeket, jogosítványokat, igazolásokat, véleményeztetéseket és nyilatkozatokat (2015. január 1-től) az állampolgár kérésére a közigazgatási szerv köteles kétnyelvűen, az állam és a kisebbség nyelvén kiadni. Kétséges értelmezés esetén az állmnyelven kibocsájtott irat a mérvadó.
  • Szap község 2015. január 1-től az állampolgár kérésére köteles saját működési területén belül kétnyelvű (az állam és a kisebbség nyelvén) formanyomtatványokat biztosítani.

 

Szap község a következő módon biztosítja a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó lakosai részére a kisebbségi nyelv alkalmazását:

 

  • Hivatali ügyintézés során a község polgármestere, és a referensek felelősek a kisebbség nyelvén történő ügyintézés lefolytatására.**
  1. hivatalos érintkezés: a község polgármestere, referensek Bc. Sárközy Eleonóra, Miklós Hölgye Mária
  2. személyes ügyintézés: a község polgármestere, referensek Bc. Sárközy Eleonóra, Miklós Hölgye Mária

 

Amennyiben a Szlovák Köztársaság állampolgárának kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatos jogai sérültek szóbeli vagy írásbeli kapcsolattartás során (vonatkozó törvény 7b §), panaszt nyújthat be a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalába, amely eljárást kezdeményez az adott ügyben.

 

 

Szap, 2014. 12. 19.

 

Miklós Ferenc

polgármester

 

 

Magyarázatok:

* Kétnyelvű anyakönyvi kivonatok kiadásáról szóló információt csak az arra jogosult szerv nyújthat.

** Ha a közigazgatási szerv valamelyik alkalmazottja által biztosítja a kisebbségi nyelven történő hivatali ügyintézést, az információs részben feltünteti az adott személy nevét.