NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Príloha č.1 - Návrh parametrov ponúkaných spotrebičov a zariadenia - "Návrh spotrebičov a zariadenia"1.1 MiB14. szeptember 2023
Zápis z priameho rokovania vo "Nákup spotrebičov a zariadenia" - Rekonštrukcia verejnej budovy - Denný stacionár v obci Sap56.4 KiB14. szeptember 2023
Zápisnica zo zadávania zákazky - Denný stacionár v obci Sap298.7 KiB16. június 2023
Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA v Obci Sap - Výzva na predkladanie cenovej ponuky211.3 KiB28. március 2022
Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA v Obci Sap - Rozpočet52.9 KiB28. március 2022
Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA v Obci Sap - Cenová ponuka52.9 KiB28. március 2022
Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA v Obci Sap - Projektová dokumentácia2.4 MiB28. március 2022
Výstavba detských inkluzívnych ihrísk RODINKA v Obci Sap - Čestné vyhlásenie - spoločnosť54.8 KiB28. március 2022
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou - "Výstavba náučných informačných bodov"2.0 MiB11. augusztus 2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou - "Ružová záhrada pri kaplnke"1.9 MiB11. augusztus 2021
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou - "Obnova interiérového vybavenia obecnej knižnice"3.3 MiB28. április 2021
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sap546.5 KiB21. október 2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou - „Vybudovanie a zariadenie kuchyne v kultúrnom dome“443.6 KiB1. október 2020
Rozpočet - "Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - II. etapa"100.6 KiB8. szeptember 2020
Cenová ponuka - „Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - II. etapa“257.1 KiB8. szeptember 2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou - „Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - II. etapa“206.0 KiB8. szeptember 2020
Výzva na predloženie ponuky - Úprava verejného priestranstva v obci182.8 KiB17. április 2020
Výzva na predloženie ponuky - Wifi4EU270.5 KiB26. március 2020
Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Rekonštrukcia budovy - denný stacionár, strecha"339.8 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Rozpočet príloha č.119.8 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Projektová dokumentácia - Projektové energetické hodnotenie458.6 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Projektová dokumentácia - Vykurovanie512.1 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Projektová dokumentácia - Architektonicko-stavebné riešenie2.6 MiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Projektová dokumentácia - Koordinačná situácia stavby120.4 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Projektová dokumentácia - Celková situácia stavby296.8 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Projektová dokumentácia - Súhrnná technická správa288.5 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Projektová dokumentácia - Sprievodná správa198.3 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - strecha - Projektová dokumentácia - Titulná strana25.1 KiB5. szeptember 2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Rekonštrukcia budovy - denný stacionár, okná"157.7 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Rozpočet príloha č.1328.1 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Projektová dokumentácia - Projektové energetické hodnotenie458.6 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Projektová dokumentácia - Vykurovanie512.1 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Projektová dokumentácia - Architektonicko-stavebné riešenie2.6 MiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Projektová dokumentácia - Koordinačná situácia stavby120.4 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Projektová dokumentácia - Celková situácia stavby296.8 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Projektová dokumentácia - Súhrnná technická správa288.5 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Projektová dokumentácia - Sprievodná správa198.3 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - okná - Projektová dokumentácia - Titulná strana25.1 KiB5. szeptember 2019
Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Rekonštrukcia budovy - denný stacionár, zateplenie"250.1 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Krycí list rozpočtu 32.5 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Projektová dokumentácia - Projektové energetické hodnotenie458.6 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Projektová dokumentácia - Vykurovanie512.1 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Projektová dokumentácia - Architektonicko-stavebné riešenie2.6 MiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Projektová dokumentácia - Koordinačná situácia stavby120.4 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Projektová dokumentácia - Celková situácia stavby296.8 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Projektová dokumentácia - Súhrnná technická správa288.5 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Projektová dokumentácia - Sprievodná správa198.3 KiB5. szeptember 2019
Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár - zateplenie - Projektová dokumentácia - Titulná strana25.1 KiB5. szeptember 2019
Výzva na predloženie ponuky - Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - I. Etapa180.6 KiB21. november 2018
Výzva na predkladanie ponúk - dopyt - Bezdrôtová internetová sieť276.2 KiB9. november 2018
Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia vykurovacieho systému verejnej budovy šatní pre športovcov181.1 KiB28. augusztus 2018
Rozpočet s výkazom výmer - Výstavba centrálneho námestia80.5 KiB6. augusztus 2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výstavba centrálneho námestia obce Sap393.4 KiB6. augusztus 2018
Krycí list rozpočtu - Rekonštrukcia obecného úradu96.0 KiB25. július 2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia obecného úradu341.9 KiB25. július 2018
Výzva na predloženie ponuky - Nákup multifunkčného zariadenia184.4 KiB25. június 2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia kultúrneho domu2.2 MiB18. október 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - budova pre maloobchodné služby847.6 KiB18. október 2017
Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia verejnej budovy šatní pre športovcov866.6 KiB16. október 2017
Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia verejnej budovy šatní pre športovcov870.5 KiB22. szeptember 2017
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sap4.6 MiB8. augusztus 2017
Výzva na predloženie ponuky - Nákup osobného motorového vozidla pre výkon opatrovateľskej služby v obci Sap884.4 KiB2. augusztus 2017
Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia a rozšírenie miestneho rozhlasu v Obci Sap1.1 MiB12. október 2016
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Sap5.1 MiB3. október 2016
Výzva na zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby verejné osvetlenia v obci Sap147.5 KiB5. június 2015