Szap Község polgármestere a 369/1990 sz. törvény – 13 §, bekezdés 4 a) pontja értelmében tisztelettel meghívja

Önt

2020. 06. 29-én (hétfő)

17.00 órakor a kultúrház nagytermében

tartandó képviselő-testületi ülésre.

 

Program:

 1. Megnyitó, program ismertetése a jelenlévőkkel
 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezése
 3. Határozatok teljesítése
 4. Szap Község 2019-es zárszámadása – javaslat

A község főellenőrének állásfoglalása  Szap Község 2019-es zárszámadásának javaslatához

 1. E-KN 981- es parcella tulajdonjogának rendezése a Szlovák földalappal
 2. Beszámoló a szennyvízhálózat kiépítéséről
 3. Beszámoló a Községi vállalat meglapításáról és tevékenységéről
 4. VI. Halásznapos rendezvény elhalasztása – javaslat
 5. Polgármesteri beszámoló az elbírált és folyamatban lévő pályázatokról
 6. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása
 7. Vita
 8. Zárszó

                                                                                                 M i k l ó s  Ferenc

                                                                                                     polgármester