Szap Község polgármestere a 369/1990 sz. törvény – 13 §, bekezdés 4 a) pontja értelmében tisztelettel meghívja Önt

2021. augusztus 31-én (kedd)
17.00 órakor a kultúrház nagytermében
tartandó képviselő-testületi ülésre.

Program:
1. Megnyitó, program ismertetése a jelenlévőkkel.
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezése.
3. Határozatok teljesítése.
4. Telekeladási szándéknyilatkozat jóváhagyása a Szapi kataszterben lévő 296/8, 296/11 és 296/12
parcellákra – kérvényezők: Csicsai Péter és Szabó Krisztina.
5. A 153/2021/17-05 számú határozat megszüntetése.
Szerződés javaslat a 141/3 és 142 parcellák osztott tulajdonhányadának megszüntetésére –
szándéknyilatkozat jóváhagyása.
6. 2. számú költségvetés módosítási javaslat a 2021-as évre.
7. Javaslat: A község gazdasági és szociális fejlesztési programjának jóváhagyása a 2021-2027 éves
időszakra.
8. A község főellenőrének munkaterve a 2021-es év 2. félévére.
9. Polgármesteri beszámoló az elbírált és folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről.
10. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása, a koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések ismertetése.
Vita.
11. Zárszó.

Miklós Ferenc
polgármester