Szap Község polgármestere a 369/1990 sz. törvény – 13 §, bekezdés 4 a) pontja értelmében tisztelettel meghívja Önt
2021. december 15-én (szerda)
17.00 órakor a kultúrház nagytermében
tartandó 24. képviselő-testületi ülésre.

Program:
1. Megnyitó, program ismertetése a jelenlévőkkel.
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezése.
3. Határozatok teljesítése.
4. Beszámoló a 2021-es adók és illetékek befizetéséről.
5. Szap Község költségvetési javaslata a 2022-2024 évekre
– a község főellenőrének véleményezése a költségvetési javaslathoz.
6. Javaslat 2/2021- es Általános érvényű rendelet jóváhagyására az 1/2019 és 2/2020-as számú Általános
érvényű rendeletek módosításának értelmében – helyi adókról, valamint a települési hulladék és az
építési törmelék helyi illetékéről Szap Községben.
7. Polgármesteri beszámoló az elbírált és folyamatban lévő pályázatokról és fejlesztésekről.
8. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása, a koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések ismertetése.
Vita.
9. Zárszó.

Miklós Ferenc
polgármester