Szap Község polgármestere a 369/1990 sz. törvény – 13 §, bekezdés 4 a) pontja értelmében tisztelettel meghívja Önt
2022. július 14-én (csütörtök)
19.00 órakor a kultúrház nagytermében
tartandó 30. képviselő-testületi ülésre.

Program:
1. Megnyitó, program ismertetése a jelenlévőkkel.
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezése.
3. Szolgalmi jog létesítéséről szóló jövőbeni szerződésről szóló szerződés jóváhagyása a Nyugatszlovákiai vízművek és Szap Község között.
4. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása. Vita.
5. Zárszó.

Miklós Ferenc
polgármester