Szap Község polgármestere a 369/1990 sz. törvény – 13 §, bekezdés 4 a) pontja értelmében tisztelettel meghívja Önt

2023. április 27-én (csütörtök)
17.00 órakor a kultúrház nagytermében tartandó 4. képviselő-testületi ülésre.

Program:
1. Megnyitó, program ismertetése a jelenlévőkkel.
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezése.
3. Határozatok teljesítése.
4. Megállapodási szerződés jóváhagyása a Szlovák Földalappal a közös tulajdonjog törléséről és rendezéséről – Szapi kataszterben lévő
966/40, 966/41, 966/42, 966/43, 966/44, 966/45, 966/46, 966/47, 966/48 parcellákra.
5. Telekvételi szerződés javaslat jóváhagyása a Szapi kataszterben lévő 326 parcellára.
6. „VII. Szapi Halásznap” programjának ismertetése.
7. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása. Vita.
8. Zárszó.

Miklós Ferenc
polgármester