Szap Község polgármestere a 369/1990 sz. törvény – 13 §, bekezdés 4 a) pontja értelmében tisztelettel meghívja Önt

2023. augusztus 31-én (csütörtök)
17.00 órakor a kultúrház nagytermében tartandó 6. képviselő-testületi ülésre.

Program:
1. Megnyitó, program ismertetése a jelenlévőkkel.
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítőinek kinevezése.
3. Határozatok teljesítése.
4. Javaslat 1/2023- as Általános érvényű rendelet jóváhagyására – a választási plakátok közterületen való elhelyezéséről.
5. Javaslat A községi vállalat (kisüzem) üzleti tevékenységének kibővítése.
6. Bartalos István (Szap 188) kérvényének megtárgyalása – a Szapi katszterben lévő KN-C 324/3 és KN-C 325/2 parcellákra.
7. Egyéb időszerű feladatok megtárgyalása. Vita.
8. Zárszó.

Miklós Ferenc
polgármester