NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Výzva na predloženie ponuky - Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - I. Etapa180.6 KiB21. novembra 2018
Výzva na predkladanie ponúk - dopyt - Bezdrôtová internetová sieť276.2 KiB9. novembra 2018
Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia vykurovacieho systému verejnej budovy šatní pre športovcov181.1 KiB28. augusta 2018
Rozpočet s výkazom výmer - Výstavba centrálneho námestia80.5 KiB6. augusta 2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výstavba centrálneho námestia obce Sap393.4 KiB6. augusta 2018
Krycí list rozpočtu - Rekonštrukcia obecného úradu96.0 KiB25. júla 2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia obecného úradu341.9 KiB25. júla 2018
Výzva na predloženie ponuky - Nákup multifunkčného zariadenia184.4 KiB25. júna 2018
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Rekonštrukcia kultúrneho domu2.2 MiB18. októbra 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - budova pre maloobchodné služby847.6 KiB18. októbra 2017
Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia verejnej budovy šatní pre športovcov866.6 KiB16. októbra 2017
Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia verejnej budovy šatní pre športovcov870.5 KiB22. septembra 2017
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sap4.6 MiB8. augusta 2017
Výzva na predloženie ponuky - Nákup osobného motorového vozidla pre výkon opatrovateľskej služby v obci Sap884.4 KiB2. augusta 2017
Výzva na predloženie ponuky - Modernizácia a rozšírenie miestneho rozhlasu v Obci Sap1.1 MiB12. októbra 2016
Výzva na predkladanie cenových ponúk - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Sap5.1 MiB3. októbra 2016
Výzva na zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby verejné osvetlenia v obci Sap147.5 KiB5. júna 2015