Vážený návštevník! Srdečne Vás vítame na webovej stránke obce Sap!

Cieľom našej webovej stránky je priblížiť Vám našu obec, pôsobenie miestnej samosprávy, informovať o aktuálnych udalostiach, prezentovať súčasnosť a minulosť našej obce a zabezpečovať rýchlu a efektívnu komunikáciu.

S pozdravom,

Ing. František Miklós – starosta obce

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2024 (utorok) od 16.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh: Záverečný účet Obce…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2024 (štvrtok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Predaj obecného pozemku parc.…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2024 (pondelok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Návrh na predaj obecného pozemku parc. č.…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2024 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Prerokovanie návrhu Štefana Bartalosa…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2023 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh zmluvy o užívaní…

Details

Sponzori našej obce

logo_2
expologo
megvalosult_a_magyar_kormany_tamogatasaval_bga_alap
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc