Vážený návštevník! Srdečne Vás vítame na webovej stránke obce Sap!

Cieľom našej webovej stránky je priblížiť Vám našu obec, pôsobenie miestnej samosprávy, informovať o aktuálnych udalostiach, prezentovať súčasnosť a minulosť našej obce a zabezpečovať rýchlu a efektívnu komunikáciu.

S pozdravom,

Ing. František Miklós – starosta obce

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 (štvrtok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh: Dohoda o zrušení…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. apríla 2023 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh: Dohoda o zrušení…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2022 (utorok) od 16.30 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh: Schválenie Všeobecného záväzného…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. novembra 2022 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do…

Details

Vianočné mestečko

MAS PODUNAJSKO, O.Z. OZNAMUJE, že pre remeselníkov, výrobcov produktov a pestovateľov organizuje Výstavisko AGROKOMPLEX NITRA Výstavná 4, 949 01 Nitra VIANOČNÉ MESTEČKO Termín konania akcie: 3. decembra 2022 od 9:00 do 15:30. Pre remeselníkov ponúka: • Priestor v objektoch skanzenu – primárne v Škole, Konzume a pri veľkom záujme aj v Pálenici. o objekty by…

Details

Sponzori našej obce

logo_2
expologo
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc