Starosta-Szap-Polgármester-web

Vážený návštevník! Srdečne Vás vítame na webovej stránke obce Sap!

Cieľom našej webovej stránky je priblížiť Vám našu obec, pôsobenie miestnej samosprávy, informovať o aktuálnych udalostiach, prezentovať súčasnosť a minulosť našej obce a zabezpečovať rýchlu a efektívnu komunikáciu.

S pozdravom,

Ing. František Miklós – starosta obce

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   25. júna 2019 (utorok)  od  18.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.   Program:        Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom        Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice        Kontrola uznesení        Návrh Záverečného…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   21. mája 2019 (utorok) od  17.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Vyhodnotenie podaných žiadostí na odkúpenie stavebných pozemkov Erčéd  Návrh…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   05. marca 2019 (utorok)  od  18.00 hodine  v zasadačke obecného úradu.    Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok…

Details

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   4. decembra 2018 – utorok  od  18.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Vymenovanie zástupcu starostu obce Určenie zástupcu…

Details

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   27. novembra 2018 – utorok  od  17.00 hod.  – v zasadačke obecného úradu.   Program: Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce (predsedníčka miestnej…

Details

Sponzori našej obce

logo_2
expologo
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc
firmy-blanc