PredsedaHamar Jozef

Poľovnícka gazda:  Heizer Július