Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   25. júna 2019 (utorok)  od  18.00 hodine…

Čítať ďalej

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   21. mája 2019 (utorok) od  17.00 hodine…

Čítať ďalej

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   05. marca 2019 (utorok)  od  18.00 hodine…

Čítať ďalej

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   4. decembra 2018 – utorok  od  18.00…

Čítať ďalej

Pozvánka

Podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam prvé ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   27. novembra 2018 – utorok  od …

Čítať ďalej

Pozvánka

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   28. augusta 2018 – utorok od…

Čítať ďalej

Pozvánka

P O Z V Á N K A   V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   19.…

Čítať ďalej