NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Sap737.0 KiB25. marca 2019
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 201929.5 KiB11. marca 2019
Informácia o správnom konaní č.9391.0 KiB1. marca 2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 - oznámenie254.7 KiB27. februára 2019
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban431.4 KiB4. októbra 2018
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia429.5 KiB4. októbra 2018
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Sap394.5 KiB20. júna 2018
Informácie obce Sap o zásadách pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb40.5 KiB20. júna 2018
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap 2015 - 2020693.8 KiB23. mája 2018
Informácia o správnom konaní č.8401.7 KiB4. decembra 2017
Informácia o správnom konaní č.7406.7 KiB23. októbra 2017
Informácia o správnom konaní č.6399.0 KiB28. septembra 2017
Informácia o správnom konaní č.5397.2 KiB28. septembra 2017
Elektronická adresa - Voľby do orgánov samosprávnych krajov216.7 KiB18. augusta 2017
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017161.2 KiB3. júla 2017
Informácie pre voliča - SK21.4 KiB3. júla 2017
Informácie pre voliča - HU23.4 KiB3. júla 2017
Informácia o správnom konaní č.4400.5 KiB13. marca 2017
Usmernenie SKR H5N81.0 MiB20. februára 2017
Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVPS - príloha č. 120.4 KiB20. februára 2017
Zoznam vhodných OOPP - príloha č. 221.2 KiB20. februára 2017
Kontakty a adresy ŠVPS - príloha č. 326.4 KiB20. februára 2017
Informačný tok - príloha č. 4180.2 KiB20. februára 2017
Nariadenie MV SR č. 53/2014 - príloha č. 5329.2 KiB20. februára 2017
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 - príloha č. 6353.9 KiB20. februára 2017
Určenie pre SVaPS - vtáčia chrípka - príloha č. 770.6 KiB20. februára 2017
Informácia o správnom konaní č.3389.2 KiB30. januára 2017
Informácia o správnom konaní č.2363.1 KiB16. januára 2017
Informácia o správnom konaní č.1359.3 KiB16. januára 2017
Smernica č. 3/2016 - o používaní a evidencii pečiatok2.8 MiB30. septembra 2016
Smernica č. 2/2016 - o postupe zadávania zákaziek8.9 MiB21. septembra 2016
Dodatok č. 1 k Štatútu obce Sap950.5 KiB18. februára 2016
Smernica č. 1/2016 - upravujúca systém finančného riadenia4.4 MiB17. februára 2016
Vydanie hlasovacieho preukazu 28.0 KiB8. februára 2016
Výzva na odstránenie stromov ohrozujúcich elektrických vedení683.2 KiB26. januára 2016
Nájomná zmluva - SHMÚ6.9 MiB14. decembra 2015
Vnútorná smernica č. 2/2015 - Tvorba a použitie sociálneho fondu905.0 KiB11. decembra 2015
Elektronická adresa - Voľby do NR SR 201678.3 KiB9. decembra 2015
NR Informácie pre voliča - SK91.3 KiB16. novembra 2015
NR Informácie pre voliča - HU93.1 KiB16. novembra 2015
Rozhodnutie o vyhlásení volieb26.7 KiB16. novembra 2015
PHSR obce Sap na roky 2015-2020818.2 KiB28. septembra 2015
Štatút obce Sap6.6 MiB17. augusta 2015
Organizačný poriadok Obecného úradu SAP2.8 MiB13. júla 2015
Smernica starostu č. 1/2015 - o prijímaní a vybavovaní podnetov1.9 MiB12. júna 2015
Rokovací poriadok OZ Sap 2015101.1 KiB25. februára 2015
Poriadok odmeňovania Sap 201580.6 KiB25. februára 2015
Zásady pre vyk. aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade585.6 KiB24. februára 2015