Predsedkyňa: Bereckiová Edita

Zväz bol založený v roku: 1992

Počet členov: 130

Úlohou klubu je zabávanie dôchodcov.

Každý mesiac klub dôchodcov organizuje spoločenské stretnutie v kutúrnom dome. Okrem týchto stretnutí organizujú návštevy do divadla, jednodňové a viacdňové výlety v tuzemsku, ale aj do zahraničia.