V obci sa nachádza klasicistický reformátorský kostol z konca 18. storočia. Kostol reformovanej cirkvi, pôvodne z roku 1699, vyhorel v roku 1863, nový bol postavený v roku 1865 a tento bol zrenovovaný v roku 1955.

Ctihodná: Mgr. Borsicky Judit


 

Rímskokatolicka modlitebňa bola vybudovaná v roku 2000.

Farár: Pavol Nagy