NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Dodatok č. 1 k zásadám pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade v Sape244.8 KiB6. apríla 2018
Dodatok č. 4 k VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby678.0 KiB7. decembra 2017
VZN č. 3/2017 o určení školského obvodu základnej školy496.3 KiB31. augusta 2017
VZN č. 2/2017 - prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Sap5.4 MiB29. mája 2017
Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sap585.5 KiB29. mája 2017
VZN č. 1/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Obce Sap2.1 MiB7. apríla 2017
Dodatok č. 3 k VZN 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby690.3 KiB8. decembra 2016
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi7.7 MiB23. júna 2016
Dodatok č. 2 k VZN 3/2012 - Denný stacionár941.7 KiB25. apríla 2016
VZN č. 6/2015 o poskytovaní sociálnej služieb866.1 KiB11. decembra 2015
VZN č. 5/2015 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby164.9 KiB11. decembra 2015
VZN č. 4/2015 o podmienkach držania psov1.8 MiB11. decembra 2015
VZN č. 3/2015 o umiestňovaní volebných plagátov395.3 KiB11. decembra 2015
VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku6.3 MiB11. decembra 2015
VZN č. 1/2015 o poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Sap1.9 MiB5. októbra 2015
Dodatok č.1 k VZN 3/2012 - Denný stacionár2.3 MiB20. septembra 2015
VZN č. 3/2012 o poskytovaní opartovateľskej služby3.2 MiB10. septembra 2015
Zásady č. 3/2015 - Hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sap6.4 MiB10. augusta 2015
Zásady č. 2/2015 na obeh účtovných dokladov obce Sap 2.7 MiB10. júla 2015
Zásady č. 1/2015 pre vykonanie aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade v Sape582.9 KiB11. marca 2015
VZN obce o dani z nehnuteľností 20141.5 MiB24. októbra 2014
VZN č. 2/2014 o trhovom poriadku1.6 MiB23. októbra 2014
VZN obce Sap o prevádz. por. cinorína a domu smútku 20103.0 MiB25. marca 2010