Zmluvy 2024

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Kúpna zmluva – Irena Violová a Anita Csaláné Bábics231.3 KiB30. mája 2024Kúpna zmluva – Jozef Hamar a Marta Hamarová149.0 KiB30. mája 2024Kúpna zmluva – Ing. Ivan Pavlovič a Mgr. Dagmar Adamecká321.6 KiB30. mája 2024Kúpna zmluva – Ondrej Bereczk145.9 KiB30. mája 2024Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa…

Zmluvy

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov282.5 KiB28. decembra 2023Dodatok k Rámcovej zmluve č. 7/2021 o zabezpečení služieb na úseku odpadového hospodárstva – GULÁZSI s.r.o. 343.2 KiB28. decembra 2023Zmluva o užívaní nehnuteľností473.4 KiB13. decembra 2023Zmluva o účinkovaní – Diana…

Zmluvy 2022

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Dodatok k zmluve zo dňa 30.03.2021 o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva – Gulázsi s.r.o.317.1 KiB5. decembra 2022Dohoda č. 22/04/010/50 – UPSVaR2.0 MiB24. novembra 2022Zmluva o odchyte opustených a túlavých psov – DOGAZYL2.0 MiB15. novembra 2022Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a zmluva o…

Zmluvy 2021

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Kúpna zmluva – Tibor Koncz a Erika Vidaová1.4 MiB30. decembra 2021Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 14.11.2019 – Csaba a Eva Tóth264.9 KiB22. decembra 2021Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 14.11.2019 – Bartalosová Viktória255.8 KiB22. decembra 2021Zmluva o termínovanom úvere č. 50/013/21 – Prima…

Zmluvy 2020

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ10.5 MiB21. decembra 2020Zmluva č. 145114 08U03 – Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sap171.6 KiB1. decembra 2020Zmluva o výpožičke – Štatistický úrad SR485.5 KiB30. novembra 2020Kúpna zmluva "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sap"255.3 KiB2. novembra 2020Zmluva o…

Zmluvy 2019

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Dodatok č. 4 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom1.5 MiB31. decembra 2019Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ147.3 KiB20. decembra 2019Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1808/2019/D156.2 KiB20. decembra 2019Zmluva o termínovanom úvere č. 1279/2019/UZ138.0 KiB20.…

Zmluvy 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ1.1 MiB20. decembra 2018Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.09.2018706.2 KiB19. decembra 2018Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003221 – Výstavba budovy hasičskej zbrojnice4.9 MiB13. decembra 2018Zmluva o dielo – Výstavba budovy hasičskej zbrojnice – I. Etapa2.3 MiB30. novembra 2018Kúpna zmluva1.0…

Zmluvy 2017

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy420.2 KiB31. decembra 2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2017605.9 KiB19. decembra 2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2017596.2 KiB19. decembra 2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2017610.1 KiB19. decembra 2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2017613.4 KiB19. decembra 2017Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kultúrneho domu706.2 KiB22. novembra…

Zmluvy 2016

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Kúpna zmluva – Obec Sap – Medzičilizie, a.s.1.2 MiB23. decembra 2016Kúpna zmluva – Medzičilizie, a.s. – Obec Sap1.0 MiB23. decembra 2016Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2016638.4 KiB20. decembra 2016Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2016622.9 KiB20. decembra 2016Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2016598.2 KiB20. decembra 2016Zmluva o poskytnutí dotácie…

Zmluvy 2015

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Darovacia zmluva č. 72.5 MiB30. decembra 2015Dohoda o spolupráci medzi obcou Kamond a obcou Sap2.2 MiB18. decembra 2015Zmluva o prenájme vozidla1.7 MiB11. decembra 2015Darovacia zmluva č. 6548.1 KiB20. novembra 2015Kúpna zmluva č. 24.5 MiB2. novembra 2015Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2015496.3 KiB30. októbra 2015Dodatok č. 2518.7 KiB30. októbra…