Predsedkyňa: PhDr. Vidaová Edita

Podpredsedkyňa: Zsemlyeová Etela

Počet členov: 110