PredsedkyňaBekeová Adela

Podpredsedkyňa: Zsemlyeová Etela

Počet členov: 110