NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov - Formát Word27.5 KiB25. mája 2018
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov - Formát pdf.185.0 KiB25. mája 2018
Čestné vyhlásenie - Formát Word28.0 KiB20. septembra 2016
Čestné vyhlásenie - Formát pdf.175.9 KiB20. septembra 2016
Ohlásenie drobnej stavby - Formát Word17.6 KiB20. septembra 2016
Ohlásenie drobnej stavby - Formát pdf.261.5 KiB20. septembra 2016
Ohlásenie reklamnej stavby - Formát Word15.0 KiB20. septembra 2016
Ohlásenie reklamnej stavby - Formát pdf.291.7 KiB20. septembra 2016
Ohlásenie stavebných úprav - Formát Word31.0 KiB20. septembra 2016
Ohlásenie stavebných úprav - Formát pdf.197.7 KiB20. septembra 2016
Ohlásenie udržiavacích prác - Formát Word30.0 KiB20. septembra 2016
Ohlásenie udržiavacích prác - Formát pdf.198.2 KiB20. septembra 2016
Vyhlásenie stavebného dozora - Formát Word25.5 KiB20. septembra 2016
Vyhlásenie stavebného dozora - Formát pdf.174.7 KiB20. septembra 2016
Situačný náčrt pre drobnú stavbu - Formát Word10.7 KiB20. septembra 2016
Situačný náčrt pre drobnú stavbu - Formát pdf.168.8 KiB20. septembra 2016
Správne poplatky - Stavebná81.0 KiB20. septembra 2016
Súhlas suseda - Formát Word10.6 KiB20. septembra 2016
Súhlas suseda - Formát pdf.163.7 KiB20. septembra 2016
Súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti - Formát Word12.4 KiB20. septembra 2016
Súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti - Formát pdf.168.1 KiB20. septembra 2016
Žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Formát Word63.0 KiB20. septembra 2016
Žiadosť na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Formát pdf.368.7 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby - Formát Word48.0 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o zmenu v užívaní stavby - Formát pdf.292.8 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o búracie povolenie - Formát Word56.0 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o búracie povolenie - Formát pdf.215.6 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie - Formát Word43.0 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie - Formát pdf.279.5 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o rozkopávkové povolenie - Formát Word32.5 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o rozkopávkové povolenie - Formát pdf.206.5 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o stavebné povolenie - Formát Word70.0 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o stavebné povolenie - Formát pdf.236.0 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu - Formát Word34.0 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu - Formát pdf.344.1 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Formát Word88.2 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Formát pdf.301.3 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, predĺženie termínu, zmena v osobe stavebníka, zmena v osobe stavebného dozoru - Formát Word29.5 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením, predĺženie termínu, zmena v osobe stavebníka, zmena v osobe stavebného dozoru - Formát pdf.251.8 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o súhlas k stavebnému povoleniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia - Formát Word14.3 KiB20. septembra 2016
Žiadosť o súhlas k stavebnému povoleniu malého zdroja znečisťovania ovzdušia - Formát pdf.214.7 KiB20. septembra 2016