Zodpovedná osoba:

Miklós Hölgye Mária

Tel. číslo: 031/55 49 206

KD má kapacitu 100 miest. Ideálne je na kultúrne predstavenia, rôzne prednášky, akcie a zábavy.