Címer_Szap

Erb obce:

V zelenom štíte dvoma vysokými striebornými ratolesťami protistojných listov ovenčená zlatá koruna, prevýšená strieborným obrneným ramenom držiacim striebornú šabľu.

Podkladom pre tento erb bolo obecná pečať, pochádzajúca z polovice 19. storočia.

Zaszlo_Szap

Vlajka:

Skladá sa z troch farieb: polovica zelená, 1/3 časť bielá, 1/3 časť žltá