Predseda: Vida Ádám

Veliteľ: Gottlieb Zoltán

Strojník: Kulacs Attila, Soltész Levente

Pokladník: Brezovský Ladislav