Predseda: Vida Ádám

Veliteľ: Czucz Szilárd

Pokladník: Tovaryš Rajmond