NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície137.1 KiB13. augusta 2018
Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta /voľby do Obecného - Mestského - Miestného zastupiteľstva/120.0 KiB13. augusta 2018
Kandidátna listina nezávislého kandidáta /pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti/98.9 KiB13. augusta 2018
Vyhlásenia nezávislého kandidáta /voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti/96.7 KiB13. augusta 2018
Podpisová listina na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta /na starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti/119.1 KiB13. augusta 2018
Kandidátna listina /politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí pre voľby do Obecného - Mestkého - Miestneho zastupiteľstva/111.9 KiB13. augusta 2018
Vyhlásenie kandidáta /voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva/101.7 KiB13. augusta 2018
Oznámenie o určení splnomocnenca a jeho náhradníka96.5 KiB13. augusta 2018
Kandidátna listina /politickej strany, politického hnutia alebo koalície politických strán a politických hnutí pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti/103.3 KiB13. augusta 2018
Vyhlásenie kandidáta /voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti/100.9 KiB13. augusta 2018
Informácie pre nezávislých kandidátov154.3 KiB13. augusta 2018
Kandidátna listina nezávislého kandidáta /pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva/99.9 KiB13. augusta 2018
Vyhlásenia nezávislého kandidáta /voľby do Obecného - Mestského - Miestneho zastupiteľstva/97.9 KiB13. augusta 2018
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka175.7 KiB28. augusta 2018
Oznámenie o počte obyvateľov Obce Sap222.5 KiB13. augusta 2018
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do OSO155.7 KiB13. augusta 2018
Oznámenie532.5 KiB13. augusta 2018
Tájékoztató499.5 KiB13. augusta 2018
Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie187.2 KiB28. augusta 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča - SK20.8 KiB11. júla 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča - HU26.8 KiB11. júla 2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Sape321.0 KiB24. septembra 2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Sap209.7 KiB24. septembra 2018