Voľby prezidenta SR 2024

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Zápisnica okrskovej volebnej komisie – 06.04.202475.3 KiB6. apríla 2024Zápisnica okrskovej volebnej komisie – 23.03.202484.7 KiB23. marca 2024Kandidáti pre voľby prezidenta SR189.9 KiB23. februára 2024Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu52.3 KiB30. januára 2024Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej…

VZN

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 521.4 KiB13. decembra 2023VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap751.2 KiB13. decembra 2023Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku…

Hlavná kontrolórka

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 202362.3 KiB10. júna 2024Návrh na uznesenie – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sap za rok 202321.6 KiB30. januára 2024Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202417.0 KiB12. januára 2024Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Sap na…

Tlačivá na stiahnutie

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby – Formát pdf208.8 KiB25. januára 2023Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby – Formát Word 15.5 KiB25. januára 2023Čestné vyhlásenie k veku stavby – Formát pdf191.0 KiB25. januára 2023Čestné vyhlásenie k veku stavby – Formát Word14.5 KiB25. januára 2023Žiadosť o súhlas na užívanie…

Dokumenty 2011-2014

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia 1 Strana267.7 KiB2. apríla 20151 Strana803.8 KiB2. apríla 20152 Strana1.1 MiB2. apríla 20152 Strana756.2 KiB2. apríla 20153 Strana482.0 KiB2. apríla 20153 Strana427.3 KiB2. apríla 2015Csicsay Tibor – Oznámenie O Vzdani Sa Kandidatúry20.0 KiB2. apríla 2015Dodatok č 3-o Odvoze Tuhého Kom Odpadu66.6 KiB2. apríla 2015Informácia O Správnom Konaní33.5 KiB2.…