VZN

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia VZN č. 1/2023 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách247.1 KiB6. septembra 2023Návrh VZN č. 1/2023 – o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách296.3 KiB3. augusta 2023VZN č. 3/2022 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby281.6 KiB14. decembra 2022VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom…

Hlavná kontrolórka

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 202259.4 KiB12. júna 2023Návrh na uznesenie – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sap za rok 202220.5 KiB7. februára 2023Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202316.9 KiB17. januára 2023Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap…

Tlačivá na stiahnutie

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby – Formát pdf208.8 KiB25. januára 2023Žiadosť o vydanie potvrdenia veku stavby – Formát Word 15.5 KiB25. januára 2023Čestné vyhlásenie k veku stavby – Formát pdf191.0 KiB25. januára 2023Čestné vyhlásenie k veku stavby – Formát Word14.5 KiB25. januára 2023Žiadosť o súhlas na užívanie…

Dokumenty 2011-2014

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia 1 Strana267.7 KiB2. apríla 20151 Strana803.8 KiB2. apríla 20152 Strana1.1 MiB2. apríla 20152 Strana756.2 KiB2. apríla 20153 Strana482.0 KiB2. apríla 20153 Strana427.3 KiB2. apríla 2015Csicsay Tibor – Oznámenie O Vzdani Sa Kandidatúry20.0 KiB2. apríla 2015Dodatok č 3-o Odvoze Tuhého Kom Odpadu66.6 KiB2. apríla 2015Informácia O Správnom Konaní33.5 KiB2.…