Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

 

Vďaka projektu WiFi4EU obec Sap získala prostriedky v sume 15 000.- eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách. Obec Sap poskytuje bezplatne Wi-Fi signál na dvanástich verejných priestranstvách v obci. Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

 

Vonkajšie (externé):

 1. Nová požiarna zbrojnica
 2. Denný stacionár
 3. Knižnica
 4. Malé futbalové ihrisko
 5. Parkovisko pri cintoríne
 6. Hrádza 1
 7. Hrádza 2

 

Vnútorné (interné):

 1. Nová požiarna zbrojnica
 2. Stará požiarna zbrojnica
 3. Denný stacionár
 4. Futbalové ihrisko – šatňa
 5. Knižnica