NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Kúpna zmluva - Obec Sap - Medzičilizie, a.s.1.2 MiB23. decembra 2016
Kúpna zmluva - Medzičilizie, a.s. - Obec Sap1.0 MiB23. decembra 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2016638.4 KiB20. decembra 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2016622.9 KiB20. decembra 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2016598.2 KiB20. decembra 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2016627.1 KiB20. decembra 2016
Zmluva č. 119804 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie639.1 KiB23. novembra 2016
Zmluva o dielo - Modernizácia a rozšírenie miestneho rozhlasu1.5 MiB15. novembra 2016
Nájomná zmluva o nájme pozemkov č.BA/2015/4111.9 MiB27. októbra 2016
Zmluva o dielo - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Sap2.5 MiB26. októbra 2016
Kúpna Zmluva - Zoltán Vida a manž. Renáta Vida743.5 KiB25. októbra 2016
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - Trnavský samosprávny kraj1.7 MiB5. októbra 2016
Zmluva o dielo - Výstavba centrálneho námestia obce Sap11.6 MiB30. septembra 2016
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Sap15.1 MiB30. septembra 2016
Zmluva o nájme miesta na hody346.5 KiB12. septembra 2016
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb1.8 MiB9. septembra 2016
Zmluva o dielo - Mgr. Zsolt Krajnyik KZ Image650.0 KiB26. augusta 2016
Zmluva o spolupráci - Maxsound s.r.o.556.2 KiB7. júla 2016
Zmluva č. TT152087 o spolupráci - RECobal s.r.o.4.1 MiB30. júna 2016
Zmluva o prevádzke triedeného zberu - ADAX spol. s r. o.1.0 MiB30. júna 2016
Zmluva o spolupráci - A.S.A. Slovensko spol. s r.o.651.9 KiB16. júna 2016
Mandátna zmluva - Ing. Imre Herdics1.9 MiB2. júna 2016
Zmluva o spolupráci pri zabezpeč. marketingových aktivít - SPP, a.s.2.8 MiB30. mája 2016
Zmluva o reklame - POINFO540.7 KiB27. mája 2016
Zmluva č. 005-1-K/2016 - TTSK637.5 KiB16. mája 2016
Zmluva o reklame - SE Predaj, s.r.o.581.3 KiB16. mája 2016
Darovacia zmluva č. 1430.9 KiB4. mája 2016
Dodatok k zmluve o spolupráci - IA MPSVR SR1.1 MiB26. apríla 2016
Zmluva o dodávke plynu - SPP2.2 MiB18. apríla 2016
Dohoda o spolupráci, Együttműködési megállapodás4.0 MiB18. apríla 2016
Zmluva č. 76357 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR2.1 MiB11. apríla 2016
Zmluva č. TT152087 - RECobal s.r.o.1.5 MiB31. marca 2016
Kúpna zmluva - Ing. Zoltán Bartal905.3 KiB16. marca 2016
Kúpna zmluva - Dr. Ing. Imre Bartal903.1 KiB16. marca 2016
Zmluva o dodávke prác a služieb - Rekonštrukcia KD a OcÚ1.0 MiB15. marca 2016
Dodatok k zmluve č. S071300912 - A.S.A. Slovensko, spol.s r.o.3.1 MiB8. marca 2016
Zmluva o dodávke prác a služieb - Výstavba centrálneho námestia1.1 MiB7. marca 2016
Mandátna zmluva B&V Pro s.r.o. - Rekonštrukcia KD a OcÚ2.8 MiB24. februára 2016
Zmluva o poskyt.fin.príspevku na financovanie soc.služby5.9 MiB16. februára 2016
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 113/2016/UZ3.4 MiB15. februára 2016
Zmluva o spolupráci - IA MPSVaR SR5.8 MiB8. februára 2016
Mandátna zmluva B&V Pro s.r.o.2.7 MiB19. januára 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2016497.9 KiB5. januára 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2016521.5 KiB5. januára 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2016511.3 KiB5. januára 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2016524.8 KiB5. januára 2016