NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 100/2019 - Nadácia SPP797.9 KiB8. júla 2019
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1808/2019/D156.2 KiB20. decembra 2019
Dodatok č. 2 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ147.3 KiB20. decembra 2019
Zmluva o dielo č. 1/2019 - "Revitalizácia verejného priestranstva - Poď s nami sadiť stromy"1.9 MiB9. septembra 2019
Zmluva č. 111/POD-201/19 - Revitalizácia verejného priestranstva14.2 MiB12. júla 2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - PROF & PARTNERS, s.r.o.285.2 KiB3. októbra 2019
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia budovy - denný stacionár, strecha"2.9 MiB13. septembra 2019
Kúpna zmluva - Bartalosová Viktória1.0 MiB10. decembra 2019
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania - Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Sap2.3 MiB1. apríla 2019
Zmluva č. 025-DS-K/RO/2019 - Trnavský samosprávny kraj1.6 MiB20. júna 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-110-00665 - Fond na podporu kultúry národnostných menšín3.9 MiB15. mája 2019
Zmluva č. 018-3/O-ŠP/2019 - Trnavský samosprávny kraj1.6 MiB22. júla 2019
Zmluva o dielo č. 1/2019 - Revitalizácia verejného priestranstva1.1 MiB24. mája 2019
Zmluva o poskytnutí NFP - Podpora opatrovateľskej služby7.4 MiB24. januára 2019
Zmluva o termínovanom úvere č. 1279/2019/UZ138.0 KiB20. decembra 2019
Kúpna zmluva - Csaba Tóth a Eva Tóth1.3 MiB18. decembra 2019
Dodatok č. 4 k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom1.5 MiB31. decembra 2019
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia budovy - denný stacionár, zateplenie"2.2 MiB13. septembra 2019
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia budovy - denný stacionár, okná"2.9 MiB13. septembra 2019
Zmluva o spolupráci - FCC Slovensko, s.r.o.632.8 KiB20. júna 2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby8.0 MiB7. februára 2019
Zmluva o poskytnutí NFP - Wifi pre teba v obci Sap1.7 MiB13. marca 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere 10.1 MiB8. februára 2019
Zmluva č. 09-2-S/2019 - Trnavský samosprávny kraj1.6 MiB17. júna 2019
Zmluva o kontokorentnom úvere pre samosprávy číslo 3002/19/00111.3 MiB22. januára 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere9.9 MiB8. februára 2019