Rozpočet 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Záverečný účet Obce Sap za rok 20181.1 MiB27. júna 2019Návrh – Záverečný účet Obce Sap za rok 20181.1 MiB10. júna 2019Zverejnenie príjmov a výdavkov za sociálne služby za rok 2018517.3 KiB13. februára 2019Rozpočet na rok 2018197.6 KiB22. decembra 2017

Zmluvy 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ1.1 MiB20. decembra 2018Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.09.2018706.2 KiB19. decembra 2018Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003221 – Výstavba budovy hasičskej zbrojnice4.9 MiB13. decembra 2018Zmluva o dielo – Výstavba budovy hasičskej zbrojnice – I. Etapa2.3 MiB30. novembra 2018Kúpna zmluva1.0…

Objednávky 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Objednávka č. 8244.9 KiB10. septembra 2018Objednávka č. 7247.0 KiB4. septembra 2018Objednávka č. 6321.9 KiB30. augusta 2018Objednávka č. 5275.7 KiB10. augusta 2018Objednávka č. 4251.1 KiB6. júla 2018Objednávka č. 3323.0 KiB19. júna 2018Objednávka č. 2319.9 KiB22. mája 2018Objednávka č. 1264.2 KiB27. marca 2018

Faktúry 2018

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Faktúra č. 258545.9 KiB21. decembra 2018Faktúra č. 257216.8 KiB21. decembra 2018Faktúra č. 256254.0 KiB19. decembra 2018Faktúra č. 255255.9 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 254289.2 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 253366.8 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 252274.7 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 251299.7 KiB17. decembra 2018Faktúra č. 250571.9 KiB14. decembra 2018Faktúra č. 249450.2…

VZN

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 521.4 KiB13. decembra 2023VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Sap751.2 KiB13. decembra 2023Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku…

Zápisnice 2017

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Zápisnica z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – per rollam – 28.12.2017393.5 KiB3. januára 2018Zápisnica z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.12.20172.4 MiB8. decembra 2017Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.11.20171.8 MiB30. novembra 2017Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 17.10.20171.7 MiB20. októbra 2017Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného…

Rozpočet 2017

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Záverečný účet obce Sap za rok 20177.0 MiB20. júna 2018Výročná správa obce Sap za rok 20172.9 MiB18. júna 2018Zverejnenie príjmov a výdavkov za sociálne služby za rok 2017562.6 KiB28. februára 20181. Úprava rozpočtu 2017295.9 KiB7. júla 2017Rozpočet na roky 2017 – 2019246.7 KiB3. januára 2017

Zmluvy 2017

Search: NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy420.2 KiB31. decembra 2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2017605.9 KiB19. decembra 2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2017596.2 KiB19. decembra 2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2017610.1 KiB19. decembra 2017Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2017613.4 KiB19. decembra 2017Zmluva o dielo – Rekonštrukcia kultúrneho domu706.2 KiB22. novembra…