NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Dodatok č. 1 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ1.1 MiB20. decembra 2018
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.09.2018706.2 KiB19. decembra 2018
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-003221 - Výstavba budovy hasičskej zbrojnice4.9 MiB13. decembra 2018
Zmluva o dielo - Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - I. Etapa2.3 MiB30. novembra 2018
Kúpna zmluva1.0 MiB24. októbra 2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb2.1 MiB19. októbra 2018
Zmluva č. 128050 08U027.6 MiB5. októbra 2018
Zmluva č. 129987 08U027.1 MiB26. septembra 2018
Kúpna zmluva1.6 MiB14. septembra 2018
Kúpna zmluva1.3 MiB14. septembra 2018
Kúpna zmluva1.1 MiB14. septembra 2018
Nájomná zmluva - Rímskokatolícká cirkev - farnosť Baloň897.2 KiB12. septembra 2018
Zmluva o dielo - Modernizácia vykurovacieho systému verejnej budovy šatní pre športovcov1.2 MiB11. septembra 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2018590.9 KiB30. augusta 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2018588.1 KiB30. augusta 2018
Kúpna zmluva - COOP Jednota Dunajská Streda, s.d.815.8 KiB24. augusta 2018
Zmluva o dielo - Výstavba centrálneho námestia obce Sap2.2 MiB17. augusta 2018
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obecného úradu2.2 MiB6. augusta 2018
Zmluva o dielo - Nákup 1 ks multifunkčného zariadenia158.1 KiB23. júla 2018
Zmluva č. 038-1-K/2018 o poskytnutí účelovej dotácie614.4 KiB6. júla 2018
Zmluva o spolupráci - MAXSOUND, s.r.o.522.8 KiB4. júla 2018
Kúpna zmluva1.1 MiB3. júla 2018
Kúpna zmluva1.2 MiB3. júla 2018
Kúpna zmluva1.0 MiB3. júla 2018
Zmluva č. 2 - SZ DS - 05/2018 o poskytnutí účelovej dotácie633.6 KiB29. júna 2018
Zmluva o spolupráci - Andrea Shop, s.r.o.446.0 KiB22. júna 2018
Zmluva o spolupráci - FCC Slovensko, s.r.o.627.6 KiB15. júna 2018
Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 3002/18/0072.8 MiB14. júna 2018
Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3002/18/007-BZ-012.1 MiB14. júna 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb189.8 KiB31. mája 2018
Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.1.5 MiB22. mája 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby11.1 MiB15. februára 2018
Darovacia zmluva č. 1436.5 KiB8. februára 2018
Zmluva o obstaraní veci444.5 KiB6. februára 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - Slovenská pošta, a.s.1.1 MiB29. januára 2018
Nájomná zmluva1.3 MiB26. januára 2018
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 22/2018/D1.0 MiB10. januára 2018
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ1.1 MiB10. januára 2018