NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy420.2 KiB31. decembra 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2017605.9 KiB19. decembra 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2017596.2 KiB19. decembra 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2017610.1 KiB19. decembra 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2017613.4 KiB19. decembra 2017
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia kultúrneho domu706.2 KiB22. novembra 2017
Zmluva o dielo - "Vytváranie podmienok pre rozvoj podnikateľskej činnosti - budova pre maloobchodné služby"2.2 MiB13. novembra 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov - Slovenská pošta, a.s.1.6 MiB8. novembra 2017
Zmluva o dielo - Modernizácia verejnej budovy šatní pre športovcov2.0 MiB8. novembra 2017
Zmluva č. 12305708U035.3 MiB6. novembra 2017
Nájomná zmluva - Rímskokatolícká cirkev, farnosť Baloň1.6 MiB18. septembra 2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb1.7 MiB13. septembra 2017
Zmluva o dielo - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sap2.3 MiB12. septembra 2017
Nájomná zmluva - Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Sap1.5 MiB11. septembra 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 193/20172.6 MiB25. augusta 2017
Zmluva o spolupráci - Maxsound, s.r.o.438.1 KiB5. júla 2017
Zmluva o prevádzke triedeného zberu913.6 KiB26. mája 2017
Zmluva o spolupráci - FCC Slovensko, s.r.o.652.0 KiB19. mája 2017
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári č. 11594/20171.0 MiB28. apríla 2017
Darovacia zmluva č. 3390.0 KiB24. apríla 2017
Darovacia zmluva č. 2545.7 KiB24. apríla 2017
Kúpna Zmluva-Obec Sap-Tibor Csicsay649.1 KiB24. apríla 2017
Zmluva o dodávke plynu - SPP, a.s.2.2 MiB11. apríla 2017
Darovacia zmluva č. 1429.4 KiB4. apríla 2017
Zmluva o vzájomnej spolupráci1.0 MiB31. marca 2017
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 107/2017/UZ1.0 MiB15. februára 2017
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 181/2017/D1.0 MiB15. februára 2017
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.1.1 MiB10. januára 2017