NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov282.5 KiB28. decembra 2023
Dodatok k Rámcovej zmluve č. 7/2021 o zabezpečení služieb na úseku odpadového hospodárstva - GULÁZSI s.r.o. 343.2 KiB28. decembra 2023
Zmluva o užívaní nehnuteľností473.4 KiB13. decembra 2023
Zmluva o účinkovaní - Diana Dósa210.0 KiB9. decembra 2023
Dodatok č. 1 - Municipálny úver - Univerzál - Zmluva o úvere č. 50/012/21 - Prima Banka181.7 KiB27. novembra 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu v banke č. 50/009/23 - Prima Banka200.0 KiB27. novembra 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 50/009/23 - Prima Banka218.6 KiB27. novembra 2023
Dodatok č. 1 - Zmluva o termínovanom úvere č. 50/013/21 - Prima Banka175.3 KiB27. novembra 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 19.05.2022 - Szilárd Czucz208.7 KiB24. novembra 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 30.12.2021 - Tibor Koncz a Erika Vidaová 211.1 KiB24. novembra 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - Obecný podnik Sap, s.r.o.1.8 MiB21. novembra 2023
Zmluva o poskytnutí grantu - Stredoeurópska nadácia - Középeurópai alapítvány394.8 KiB21. novembra 2023
Zmluva o pôžičke - Obecný podnik Sap, s.r.o.1.5 MiB21. novembra 2023
Zmluva o účinkovaní - Dezider Szigeti205.4 KiB10. novembra 2023
Rámcová zmluva o spolupráci - MAS Podunajsko o.z 382.3 KiB27. októbra 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - MAS Podunajsko o.z.404.3 KiB11. septembra 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-110-01277 - FPKNM608.6 KiB18. augusta 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-120-01515 - FPKNM611.9 KiB18. augusta 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Min. investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR2.6 MiB10. augusta 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy - KM BETA, spol. s r. o.504.6 KiB18. júla 2023
Zmluva o dielo - Euro Consult Invest, s.r.o.1.5 MiB27. júna 2023
Príkazná zmluva - Tomáš Karika440.6 KiB27. júna 2023
Zmluva o účinkovaní - Mónika Ladacsiová203.5 KiB26. júna 2023
Zmluva o účinkovaní - Ivan Nagy211.0 KiB26. júna 2023
Zmluva o účinkovaní - František Valasko205.4 KiB26. júna 2023
Zmluva o účinkovaní - Apák Együttes 208.1 KiB26. júna 2023
Darovacia zmluva Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.532.1 KiB16. júna 2023
Darovacia zmluva 331.3 KiB5. júna 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - 28273/20233.8 MiB15. mája 2023
Kúpna zmluva - Medzičilizie, a.s.923.8 KiB10. mája 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - PROF & PARTNERS, s.r.o.79.0 KiB23. marca 2023
Zmluva o spolupráci - Citrón s.r.o.1.5 MiB1. marca 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve - PuraW s.r.o.685.9 KiB20. januára 2023