NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Zmluva č. ŠOP SR-Z/222/2021/POP-06 - Výstavba náučných informačných bodov8.9 MiB3. novembra 2021
Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu1.7 MiB12. januára 2021
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty - Prima Banka513.4 KiB13. decembra 2021
Zmluva o úvere č. 50/012/21 - Municipálny úver - Prima Banka1.5 MiB16. decembra 2021
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Prima Banka488.8 KiB13. decembra 2021
Zmluva o termínovanom úvere č. 50/013/21 - Prima Banka1.0 MiB16. decembra 2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom - PROF & PARTNERS, s.r.o.30.6 KiB5. mája 2021
Zmluva o poskytovaní bankových produktov a služieb - Prima Banka586.5 KiB13. decembra 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie - Výstavba detského inkluzívneho ihriska3.5 MiB19. októbra 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-120-01472 - Prezentácia tradičných ľudových remesiel pre detí a mládež3.7 MiB27. júla 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-512-00423 - Obnova interiérového vybavenia obecnej knižnice4.8 MiB20. apríla 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-331-01780 - Hosťovanie Tanečného divadla Ifjú Szivek v obci Sap s folklórnym predstavením3.7 MiB27. júla 2021
Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a biologicky rozložiteľného odpadu1.2 MiB1. júla 2021
Zmluva o grantovom účte - Prima Banka355.5 KiB13. decembra 2021
Zmluva o dielo č. 3/2021 - Výstavba náučných informačných bodov1.3 MiB23. augusta 2021
Zmluva o dielo č. 4/2021 - Ružová záhrada pri kaplnke1.4 MiB23. augusta 2021
Zmluva o dielo - "Obnova interiérového vybavenia obecnej knižnice"1.6 MiB18. mája 2021
Zmluva o dielo - Bezdrôtová internetová sieť na obecných priestranstvách a miestach v obci Sap1.1 MiB21. apríla 2021
Zmluva o bežnom účte - soc.fond - Prima Banka326.8 KiB13. decembra 2021
Zmluva o bežnom účte - Prima Banka305.5 KiB13. decembra 2021
Zmluva o bežnom účte - Československá obchodná banka, a.s.1.3 MiB21. mája 2021
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - PROF & PARTNERS, s.r.o.29.4 KiB5. mája 2021
Zmluva o zabezpečení služieb na úseku odpadového hospodárstva - GULÁZSI, s.r.o.1.4 MiB30. marca 2021
Zmluva č. TT152087 2 o spolupráci - RECobal s.r.o.596.2 KiB4. januára 2021
Zmluva č. 133/POD-201/21 - Ružová záhrada pri kaplnke 15.8 MiB27. októbra 2021
Kúpna zmluva - Péter Csicsai1.1 MiB30. septembra 2021
Kúpna zmluva - Tibor Koncz a Erika Vidaová1.4 MiB30. decembra 2021
Inominátna zmluva2.0 MiB3. marca 2021
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam191.8 KiB13. júla 2021
Dohoda o urovnaní - Štefan Bartalos1.1 MiB9. decembra 2021
Dohoda o ukončení zmluvy - Technické služby465.1 KiB5. februára 2021
Dohoda o poskytnutí grantu č. ZO 21 - 06 - Nadácia Ekopolis1.9 MiB10. marca 2021
Dohoda na odstránenie duplicitného vlastníctva1.4 MiB12. apríla 2021
Dohoda č. 21/04/012/2 - ÚPSVaR - Pomoc v hmotnej núdzi1.5 MiB21. apríla 2021
Dohoda č. 21/04/012/17 - UPSVaR1.9 MiB4. novembra 2021
Dohoda č. 21/04/010/65 - UPSVaR2.1 MiB4. novembra 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o termínovanom úvere č. 1279/2019/UZ796.6 KiB17. septembra 2021
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve - Ing. Imre Herdics345.5 KiB27. apríla 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke245.8 KiB16. marca 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 14.11.2019 - Csaba a Eva Tóth264.9 KiB22. decembra 2021
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 14.11.2019 - Bartalosová Viktória255.8 KiB22. decembra 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1279/2019/UZ1.7 MiB22. marca 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam zo dňa 08.07.2021372.0 KiB28. septembra 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1279/2019/UZ1.0 MiB31. marca 2021
Darovacia zmluva č. 6/2021 - Základná škola Móra Kóczána s VJM338.0 KiB6. mája 2021