NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202216.1 KiB18. januára 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202316.9 KiB17. januára 2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 202216.9 KiB13. júla 2022
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 202417.0 KiB12. januára 2024
Návrh na uznesenie - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sap za rok 202117.3 KiB4. februára 2022
Návrh na uznesenie - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sap za rok 202220.5 KiB7. februára 2023
Návrh na uznesenie - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sap za rok 202321.6 KiB30. januára 2024
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu na rok 202223.0 KiB30. novembra 2021
Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/201924.0 KiB30. októbra 2019
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2023-2025 a k návrhu rozpočtu na rok 202327.5 KiB27. novembra 2022
Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Sap na rok 202430.3 KiB27. novembra 2023
Návrh na uznesenie - Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sap za rok 202041.0 KiB18. februára 2021
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 202259.4 KiB12. júna 2023
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 202161.2 KiB5. júna 2022
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 202362.3 KiB10. júna 2024
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Sap na roky 2020-2022 a k návrhu rozpočtu na rok 202072.0 KiB26. novembra 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021-202375.0 KiB30. novembra 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2019346.2 KiB15. júna 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017517.1 KiB30. januára 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016554.3 KiB17. februára 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021653.2 KiB21. júla 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017659.6 KiB16. augusta 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019660.1 KiB10. júna 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021663.0 KiB18. februára 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018675.1 KiB10. júla 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016677.2 KiB26. júla 2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020692.7 KiB11. februára 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018697.1 KiB14. februára 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020706.7 KiB14. júla 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019707.1 KiB30. januára 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019896.3 KiB26. februára 2020
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 20181.0 MiB11. júna 2019
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 1.0 MiB16. februára 2017
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 20181.0 MiB21. februára 2019
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 20201.0 MiB9. júna 2021
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 20151.3 MiB17. februára 2016
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 20171.3 MiB15. februára 2018
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 20176.5 MiB4. júna 2018