NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Letný manuál prevencie počas horúčav 311.3 KiB18. júla 2022
Biztonságos internet – „Sosem lehetsz biztos, ki van a másik oldalon…”38.5 KiB10. februára 2023
Bezpečne na internete - „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”41.5 KiB10. februára 2023
Smernica č. 1/2019 o tvorbe a použití sociálneho fondu828.1 KiB14. júna 2019
Viselkedési mód a kánikulában27.5 KiB18. júla 2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 - oznámenie56.8 KiB27. februára 2023
Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov 615.1 KiB11. júla 2022
Zásady správania počas horúčav24.5 KiB18. júla 2022
Výzva - Upozornenie „vnukovské podvody“10.0 KiB18. januára 2022
Biztonságosan az interneten „Soha nem tudod, ki nézi”37.0 KiB27. januára 2022
Tűzesetek elkerülése a fokozottan tűzveszélyes időszakban13.3 KiB28. júna 2022
Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”38.0 KiB27. januára 2022
ÚVZ - Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku 20.7 KiB1. júla 2022
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - rok 202271.6 KiB27. februára 2023
Felhívás - Figyelmeztetés "unokázós csalások” 13.3 KiB18. januára 2022
Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 202217.6 KiB28. júna 2022
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľnosti majetku Obce Sap z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ladislav Johancsik331.4 KiB14. júla 2022
eFaktúra za vodou191.1 KiB1. decembra 2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru739.7 KiB14. apríla 2022
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny- Inflačná pomoc23.9 KiB7. júla 2022
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap 2021 - 20261.1 MiB2. júla 2021
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia561.3 KiB4. októbra 2022
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban565.2 KiB4. októbra 2022
Výzva - Západoslovenská distribučná518.7 KiB31. októbra 2022
Víz számla kézbesítése elektronikus formában191.8 KiB1. decembra 2022
Min.vnútra SR - Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi! - Dôležité kontakty2.1 MiB3. marca 2022
Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých315.1 KiB21. novembra 2022
Zásady správania počas horúčav24.5 KiB22. júna 2021
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban567.6 KiB21. septembra 2021
Uznesenie vlády SR č. 142 z 26. februára 2022 - vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincom52.3 KiB28. februára 2022
Ako sa správať na kúpalisku1.4 MiB18. júla 2022
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Ladislav Johancsik649.0 KiB7. decembra 2022
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia568.3 KiB21. septembra 2021
Správa nezávislého audítora obce Sap za rok 20201.3 MiB17. novembra 2021
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap 2022 - 20301.2 MiB24. júna 2022
Viselkedési mód a kánikulában27.5 KiB22. júna 2021
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 31.08.2020102.0 KiB2. septembra 2020
Verejná vyhláška - Pozvánka - Zvolanie zhromaždenia vlastníkov spoločného poľovného revíru Ňárad - Sap 672.3 KiB28. marca 2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru107.5 KiB14. apríla 2020
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Ing. Daniel Miklós580.8 KiB8. novembra 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Adrian Vass577.9 KiB4. novembra 2021
Informácia pre verejnosť71.0 KiB26. mája 2021
Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vo Vlastivednom múzeu v Galante16.3 KiB18. septembra 2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Sap z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Tibor Koncz a Erika Vidaová, Enikő Bartalosová172.0 KiB21. októbra 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Kristian Vida57.3 KiB14. februára 2022
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Galanta-Sereď-Trnava208.7 KiB2. septembra 2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Sap z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Péter Csicsai765.1 KiB21. septembra 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Imrich Berecki580.5 KiB2. februára 2022
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Dolný Štál-Veľký Meder240.6 KiB2. septembra 2020
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Ladislav Vörös582.6 KiB28. decembra 2021
Okresný úrad Dun. Streda - Rozhodnutie Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV249.7 KiB19. augusta 2021
CP od 1.9.2020 - Šamorín, Čilistov - Šamorín - Kvetoslavov202.5 KiB2. septembra 2020
Sčítanie obyvateľov 2021 - čo potrebujete vedieť3.0 MiB13. mája 2021
Ako extrémne horúčavy ovplyvňujú zdravie315.2 KiB18. júla 2022
CP od 1.9.2020 - Gabčíkovo-Šamorín-Bratislava236.3 KiB2. septembra 2020
Min.vnútra SR - Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi!2.5 MiB3. marca 2022
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Lehnice-Potônske Lúky214.8 KiB2. septembra 2020
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 31.07.2020108.0 KiB31. júla 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Michal na Ostrove-Janíky229.8 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Veľký Meder-Komárno208.2 KiB2. septembra 2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Výsledky sčítania v Trnavskom kraji66.6 KiB22. októbra 2020
Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov?388.4 KiB13. mája 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Eva Jankóová579.2 KiB28. decembra 2021
CP od 1.9.2020 - Šamorín-Zlaté Klasy213.1 KiB2. septembra 2020
Hogyan történik az asszisztált népszámlálás?390.1 KiB13. mája 2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 - oznámenie304.8 KiB14. februára 2022
Násilie páchané na ženách - leták575.6 KiB23. novembra 2021
Zdravé leto 2022604.8 KiB11. júla 2022
Výpis uznesenia z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sape dňa 31.08.202174.0 KiB2. septembra 2021
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 - upozornenie29.5 KiB12. marca 2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Trnavský kraj - september117.0 KiB23. septembra 2020
Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov444.3 KiB20. mája 2021
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2022416.4 KiB14. februára 2022
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Gabčíkovo-Veľký Meder249.0 KiB2. septembra 2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020292.2 KiB25. februára 2021
Násilie páchané na ženách - leták549.5 KiB23. novembra 2021
Pozor na črevné nákazy908.2 KiB11. júla 2022
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Jahodná-Trhová Hradská224.8 KiB2. septembra 2020
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné farmy112.0 KiB20. mája 2021
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sap na roky 2021-20271.5 MiB13. septembra 2021
Rendezvények a Galántai Honismereti Múzeumban az Európai Kulturális Örökség Napjain belül17.2 KiB18. septembra 2020
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - rok 2020395.7 KiB24. februára 2021
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Bratislava - R7197.1 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Horný Bar215.3 KiB2. septembra 2020
Meghívó 496.9 KiB18. septembra 2020
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 201929.5 KiB11. marca 2019
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban523.1 KiB22. októbra 2019
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia530.5 KiB21. októbra 2020
Zápis do 1. ročníka - ZŠ Gabčíkovo240.5 KiB31. marca 2021
Súťaž - nástenky881.3 KiB18. septembra 2020
Ako extrémne horúčavy ovplyvňujú zdravie315.2 KiB22. júna 2021
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Holice215.1 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda/Veľký Meder-Šaľa-Nitra215.9 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Trhová Hradská-Trstice224.7 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda/Šamorín-Gabčíkovo-Bodíky-Bratislava234.4 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Kľúčovec221.8 KiB2. septembra 2020
Zmeny cestovných poriadkov 2020 - pripomienky1.0 MiB10. septembra 2020
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban431.4 KiB4. októbra 2018
CP od 1.9.2020 - Veľký Meder-Topoľníky-Dunajská Streda-Lehnice-Bratislava225.7 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Kútniky-Povoda210.3 KiB2. septembra 2020
Lámpafénynél175.8 KiB18. septembra 2020
NR Informácie pre voliča - HU93.1 KiB16. novembra 2015
CP od 1.9.2020 - Šamorín-Tomášov215.9 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Šamorín-Lehnice-Potônske Lúky213.9 KiB2. septembra 2020
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Ing. Daniel Miklós380.0 KiB28. januára 2021
Usmernenie SKR H5N81.0 MiB20. februára 2017
Správa nezávislého audítora za rok 20181.3 MiB6. novembra 2019
CP od 1.9.2020 - Veľký Meder-Sokolce-Bodzianske Lúky206.4 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Gabčíkovo-Trstená na Ostrove217.6 KiB2. septembra 2020
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru264.1 KiB27. mája 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Čakany-Štvrtok na Ostrove224.0 KiB2. septembra 2020
Informácia o správnom konaní č. 11396.1 KiB29. februára 2020
Véleményezés az aktuális autóbusz menetrendekről354.5 KiB10. septembra 2020
Prednáška o Slovákoch v Chorvátsku278.0 KiB18. septembra 2020
Žiadosť o súčinnosť - Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda116.3 KiB20. mája 2021
Pri stíšenom svetle176.7 KiB18. septembra 2020
Rozhodnutie o vyhlásení volieb26.7 KiB16. novembra 2015
CP od 1.9.2020 - Veľký Meder-Dolný Štál-Dunajská Streda-Šamorín-Bratislava391.1 KiB2. septembra 2020
Unikátna prehliadka expozícií vodných mlynov196.4 KiB18. septembra 2020
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia501.8 KiB22. októbra 2019
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Trnavský kraj - august116.0 KiB10. augusta 2020
Informácia o správnom konaní č. 10386.6 KiB22. novembra 2019
Pozvánka497.1 KiB18. septembra 2020
Informácie obce Sap o zásadách pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb40.5 KiB20. júna 2018
Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV107.8 KiB26. mája 2021
Pomoc obetiam trestných činov - ikony2.3 MiB22. marca 2021
A bűncselekmény áldozatainak megsegítésére - ikonok0.0 B22. marca 2021
Pomoc obetiam trestných činov2.5 MiB22. marca 2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 - oznámenie254.7 KiB27. februára 2019
Informácia o správnom konaní č.9391.0 KiB1. marca 2019
Štatút obce Sap1.2 MiB20. novembra 2018
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 - oznámenie252.9 KiB17. februára 2020
Nariadenie MV SR č. 53/2014 - príloha č. 5329.2 KiB20. februára 2017
Elektronická adresa - Voľby do orgánov samosprávnych krajov216.7 KiB18. augusta 2017
Určenie pre SVaPS - vtáčia chrípka - príloha č. 770.6 KiB20. februára 2017
Foto2.5 MiB18. septembra 2020
Smernica starostu č. 1/2015 - o prijímaní a vybavovaní podnetov1.9 MiB12. júna 2015
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Orechová Potôň-Potônské Lúky216.5 KiB2. septembra 2020
NR Informácie pre voliča - SK91.3 KiB16. novembra 2015
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Sap720.2 KiB5. decembra 2018
A bűncselekmény áldozatainak megsegítésére0.0 B22. marca 2021
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia429.5 KiB4. októbra 2018
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Sap737.0 KiB25. marca 2019
Informácia o správnom konaní č.6399.0 KiB28. septembra 2017
Informácia o správnom konaní č.2363.1 KiB16. januára 2017
Zásady pre vyk. aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade585.6 KiB24. februára 2015
Pomoc obetiam - trestných činov0.0 B16. októbra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Orechová Potôň-Lehnice-Bratislava333.2 KiB2. septembra 2020
Organizačný poriadok Obecného úradu SAP2.8 MiB13. júla 2015
Vydanie hlasovacieho preukazu 28.0 KiB8. februára 2016
CP od 1.9.2020 - Veľký Meder-Baloň-Ňárad-Gabčíkovo227.1 KiB2. septembra 2020
Výzva na odstránenie stromov ohrozujúcich elektrických vedení683.2 KiB26. januára 2016
Informácia o správnom konaní č.4400.5 KiB13. marca 2017
Informácia o správnom konaní č.8401.7 KiB4. decembra 2017
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap 2015 - 2020693.8 KiB23. mája 2018
Informácia o správnom konaní č.5397.2 KiB28. septembra 2017
Informácia o správnom konaní č.1359.3 KiB16. januára 2017
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Sap394.5 KiB20. júna 2018
Smernica č. 2/2016 - o postupe zadávania zákaziek8.9 MiB21. septembra 2016
Informácia o správnom konaní č.3389.2 KiB30. januára 2017
Informácia o správnom konaní č.7406.7 KiB23. októbra 2017
Dodatok č. 1 k Štatútu obce Sap950.5 KiB18. februára 2016
Rokovací poriadok OZ Sap 2015101.1 KiB25. februára 2015
Nájomná zmluva - SHMÚ6.9 MiB14. decembra 2015
Štatút obce Sap6.6 MiB17. augusta 2015
Poriadok odmeňovania Sap 201580.6 KiB25. februára 2015
Elektronická adresa - Voľby do NR SR 201678.3 KiB9. decembra 2015
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - ZsVs, a.s.13.3 KiB20. novembra 2019
Informácie pre voliča - HU23.4 KiB3. júla 2017
Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVPS - príloha č. 120.4 KiB20. februára 2017
Informačný tok - príloha č. 4180.2 KiB20. februára 2017
Informácie pre voliča - SK21.4 KiB3. júla 2017
Vnútorná smernica č. 2/2015 - Tvorba a použitie sociálneho fondu905.0 KiB11. decembra 2015
Zoznam vhodných OOPP - príloha č. 221.2 KiB20. februára 2017
Kontakty a adresy ŠVPS - príloha č. 326.4 KiB20. februára 2017
Smernica č. 1/2016 - upravujúca systém finančného riadenia4.4 MiB17. februára 2016
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017161.2 KiB3. júla 2017
Zmena navrhovanej činnosti40.8 MiB26. mája 2021
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 - príloha č. 6353.9 KiB20. februára 2017
PHSR obce Sap na roky 2015-2020818.2 KiB28. septembra 2015
Smernica č. 3/2016 - o používaní a evidencii pečiatok2.8 MiB30. septembra 2016