NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Usmernenie SKR H5N81.0 MiB20. februára 2017
Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVPS - príloha č. 120.4 KiB20. februára 2017
Zoznam vhodných OOPP - príloha č. 221.2 KiB20. februára 2017
Kontakty a adresy ŠVPS - príloha č. 326.4 KiB20. februára 2017
Informačný tok - príloha č. 4180.2 KiB20. februára 2017
Nariadenie MV SR č. 53/2014 - príloha č. 5329.2 KiB20. februára 2017
Nariadenie vlády SR č. 395/2006 - príloha č. 6353.9 KiB20. februára 2017
Určenie pre SVaPS - vtáčia chrípka - príloha č. 770.6 KiB20. februára 2017
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Gabčíkovo-Trstená na Ostrove217.6 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Horný Bar215.3 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Holice215.1 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Veľký Meder-Dolný Štál-Dunajská Streda-Šamorín-Bratislava391.1 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Šamorín-Zlaté Klasy213.1 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Šamorín-Tomášov215.9 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Orechová Potôň-Potônské Lúky216.5 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Orechová Potôň-Lehnice-Bratislava333.2 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Michal na Ostrove-Janíky229.8 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Čakany-Štvrtok na Ostrove224.0 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Jahodná-Trhová Hradská224.8 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda/Šamorín-Gabčíkovo-Bodíky-Bratislava234.4 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Trhová Hradská-Trstice224.7 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda/Veľký Meder-Šaľa-Nitra215.9 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Dolný Štál-Veľký Meder240.6 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Veľký Meder-Sokolce-Bodzianske Lúky206.4 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Kútniky-Povoda210.3 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Veľký Meder-Baloň-Ňárad-Gabčíkovo227.1 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Kľúčovec221.8 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Gabčíkovo-Veľký Meder249.0 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Veľký Meder-Topoľníky-Dunajská Streda-Lehnice-Bratislava225.7 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Galanta-Sereď-Trnava208.7 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Lehnice-Potônske Lúky214.8 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Šamorín-Lehnice-Potônske Lúky213.9 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Veľký Meder-Komárno208.2 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Šamorín, Čilistov - Šamorín - Kvetoslavov202.5 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Gabčíkovo-Šamorín-Bratislava236.3 KiB2. septembra 2020
CP od 1.9.2020 - Dunajská Streda-Bratislava - R7197.1 KiB2. septembra 2020
Informácie obce Sap o zásadách pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb40.5 KiB20. júna 2018
Ako sa správať na kúpalisku1.4 MiB18. júla 2022
Správa nezávislého audítora obce Sap za rok 20201.3 MiB17. novembra 2021
Správa nezávislého audítora za rok 20181.3 MiB6. novembra 2019
Véleményezés az aktuális autóbusz menetrendekről354.5 KiB10. septembra 2020
Bezpečne na internete „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”38.0 KiB27. januára 2022
Bezpečne na internete - „Nikdy nevieš, kto sa pozerá”41.5 KiB10. februára 2023
Biztonságos internet – „Sosem lehetsz biztos, ki van a másik oldalon…”38.5 KiB10. februára 2023
Biztonságosan az interneten „Soha nem tudod, ki nézi”37.0 KiB27. januára 2022
Unikátna prehliadka expozícií vodných mlynov196.4 KiB18. septembra 2020
Podujatia v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva vo Vlastivednom múzeu v Galante16.3 KiB18. septembra 2020
Rendezvények a Galántai Honismereti Múzeumban az Európai Kulturális Örökség Napjain belül17.2 KiB18. septembra 2020
Dodatok č. 1 k Štatútu obce Sap950.5 KiB18. februára 2016
Foto2.5 MiB18. septembra 2020
Elektronická adresa - Voľby do NR SR 201678.3 KiB9. decembra 2015
Hľadáte nezvestného príbuzného?1.2 MiB8. júna 2023
Elektronická adresa - Voľby do orgánov samosprávnych krajov216.7 KiB18. augusta 2017
Ako extrémne horúčavy ovplyvňujú zdravie315.2 KiB22. júna 2021
Ako extrémne horúčavy ovplyvňujú zdravie315.2 KiB18. júla 2022
ÚVZ - Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku 20.7 KiB1. júla 2022
Letný manuál prevencie počas horúčav 311.3 KiB18. júla 2022
Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov 615.1 KiB11. júla 2022
A bűncselekmény áldozatainak megsegítésére0.0 B22. marca 2021
A bűncselekmény áldozatainak megsegítésére - ikonok0.0 B22. marca 2021
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny- Inflačná pomoc23.9 KiB7. júla 2022
Pomoc obetiam - trestných činov0.0 B16. októbra 2020
Informácia pre verejnosť71.0 KiB26. mája 2021
Informácie pre voliča - HU23.4 KiB3. júla 2017
Informácie pre voliča - SK21.4 KiB3. júla 2017
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap 2015 - 2020693.8 KiB23. mája 2018
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap 2021 - 20261.1 MiB2. júla 2021
Komunitný plán sociálnych služieb obce Sap 2022 - 20301.2 MiB24. júna 2022
Palivo na zimu - drevené brikety a pelety7.0 MiB31. mája 2023
Násilie páchané na ženách - leták549.5 KiB23. novembra 2021
Násilie páchané na ženách - leták575.6 KiB23. novembra 2021
Min.vnútra SR - Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi!2.5 MiB3. marca 2022
Min.vnútra SR - Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi! - Dôležité kontakty2.1 MiB3. marca 2022
Hogyan történik az asszisztált népszámlálás?390.1 KiB13. mája 2021
Ako prebieha asistované sčítanie obyvateľov?388.4 KiB13. mája 2021
Sčítanie obyvateľov 2021 - čo potrebujete vedieť3.0 MiB13. mája 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Výsledky sčítania v Trnavskom kraji66.6 KiB22. októbra 2020
Pozor na črevné nákazy908.2 KiB11. júla 2022
Zdravé leto 2022604.8 KiB11. júla 2022
Nájomná zmluva - SHMÚ6.9 MiB14. decembra 2015
Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých315.1 KiB21. novembra 2022
eFaktúra za vodou191.1 KiB1. decembra 2022
Víz számla kézbesítése elektronikus formában191.8 KiB1. decembra 2022
NR Informácie pre voliča - SK91.3 KiB16. novembra 2015
NR Informácie pre voliča - HU93.1 KiB16. novembra 2015
Pomoc obetiam trestných činov2.5 MiB22. marca 2021
Pomoc obetiam trestných činov - ikony2.3 MiB22. marca 2021
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru264.1 KiB27. mája 2020
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 31.08.2020102.0 KiB2. septembra 2020
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov a prírody pred požiarmi v roku 201929.5 KiB11. marca 2019
Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 202217.6 KiB28. júna 2022
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020 - upozornenie29.5 KiB12. marca 2020
Organizačný poriadok Obecného úradu SAP2.8 MiB13. júla 2015
Okresný úrad Dun. Streda - Rozhodnutie Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV249.7 KiB19. augusta 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Adrian Vass577.9 KiB4. novembra 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Ing. Daniel Miklós580.8 KiB8. novembra 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Eva Jankóová579.2 KiB28. decembra 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Imrich Berecki580.5 KiB2. februára 2022
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Ladislav Johancsik649.0 KiB7. decembra 2022
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Ladislav Vörös582.6 KiB28. decembra 2021
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Obec Ňárad461.4 KiB7. marca 2023
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Kristian Vida57.3 KiB14. februára 2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sap na roky 2021-20271.5 MiB13. septembra 2021
PHSR obce Sap na roky 2015-2020818.2 KiB28. septembra 2015
Meghívó 496.9 KiB18. septembra 2020
Pozvánka497.1 KiB18. septembra 2020
Výzva - Upozornenie „vnukovské podvody“10.0 KiB18. januára 2022
Poriadok odmeňovania Sap 201580.6 KiB25. februára 2015
Prednáška o Slovákoch v Chorvátsku278.0 KiB18. septembra 2020
Pri stíšenom svetle176.7 KiB18. septembra 2020
Lámpafénynél175.8 KiB18. septembra 2020
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - nekomerčné farmy112.0 KiB20. mája 2021
Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov444.3 KiB20. mája 2021
Rokovací poriadok OZ Sap 2015101.1 KiB25. februára 2015
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Obce Sap720.2 KiB5. decembra 2018
Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017161.2 KiB3. júla 2017
Rozhodnutie o vyhlásení volieb26.7 KiB16. novembra 2015
Sap, Ňárad, Pataš - kanalizácia a ČOV107.8 KiB26. mája 2021
Zmena odpočtového a fakturačného cyklu - ZsVs, a.s.13.3 KiB20. novembra 2019
Smernica starostu č. 1/2015 - o prijímaní a vybavovaní podnetov1.9 MiB12. júna 2015
Smernica č. 2/2016 - o postupe zadávania zákaziek8.9 MiB21. septembra 2016
Smernica č. 3/2016 - o používaní a evidencii pečiatok2.8 MiB30. septembra 2016
Smernica č. 1/2016 - upravujúca systém finančného riadenia4.4 MiB17. februára 2016
Štatút obce Sap6.6 MiB17. augusta 2015
Štatút obce Sap1.2 MiB20. novembra 2018
Súťaž - nástenky881.3 KiB18. septembra 2020
Rendőrség figyelmeztetése a nyugdíjasok számára331.9 KiB13. júla 2023
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Trnavský kraj - september117.0 KiB23. septembra 2020
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - Trnavský kraj - august116.0 KiB10. augusta 2020
Tűzesetek elkerülése a fokozottan tűzveszélyes időszakban13.3 KiB28. júna 2022
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban523.1 KiB22. októbra 2019
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban431.4 KiB4. októbra 2018
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban567.6 KiB21. septembra 2021
Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban565.2 KiB4. októbra 2022
Felhívás - Figyelmeztetés "unokázós csalások” 13.3 KiB18. januára 2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 - oznámenie254.7 KiB27. februára 2019
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 - oznámenie252.9 KiB17. februára 2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020292.2 KiB25. februára 2021
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 - oznámenie304.8 KiB14. februára 2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 - oznámenie56.8 KiB27. februára 2023
Uznesenie vlády SR č. 142 z 26. februára 2022 - vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincom52.3 KiB28. februára 2022
Verejná vyhláška - Pozvánka - Zvolanie zhromaždenia vlastníkov spoločného poľovného revíru Ňárad - Sap 672.3 KiB28. marca 2022
Viselkedési mód a kánikulában27.5 KiB22. júna 2021
Viselkedési mód a kánikulában27.5 KiB18. júla 2022
Smernica č. 1/2019 o tvorbe a použití sociálneho fondu828.1 KiB14. júna 2019
Vnútorná smernica č. 2/2015 - Tvorba a použitie sociálneho fondu905.0 KiB11. decembra 2015
Vydanie hlasovacieho preukazu 28.0 KiB8. februára 2016
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru223.5 KiB12. júla 2023
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru107.5 KiB14. apríla 2020
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru739.7 KiB14. apríla 2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 31.07.2020108.0 KiB31. júla 2020
Výpis uznesenia z 19. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sape dňa 31.08.202174.0 KiB2. septembra 2021
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - rok 2020395.7 KiB24. februára 2021
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov pre rok 2022416.4 KiB14. februára 2022
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - rok 202271.6 KiB27. februára 2023
Informácia o správnom konaní č.9391.0 KiB1. marca 2019
Informácia o správnom konaní č. 10386.6 KiB22. novembra 2019
Informácia o správnom konaní č.1359.3 KiB16. januára 2017
Informácia o správnom konaní č.2363.1 KiB16. januára 2017
Informácia o správnom konaní č.3389.2 KiB30. januára 2017
Informácia o správnom konaní č.4400.5 KiB13. marca 2017
Informácia o správnom konaní č.5397.2 KiB28. septembra 2017
Informácia o správnom konaní č.6399.0 KiB28. septembra 2017
Informácia o správnom konaní č.7406.7 KiB23. októbra 2017
Informácia o správnom konaní č.8401.7 KiB4. decembra 2017
Informácia o správnom konaní č. 11396.1 KiB29. februára 2020
Oznámenie o začatí konania, pozvánka na ústne pojednávanie a miestnu obhliadku - Ing. Daniel Miklós380.0 KiB28. januára 2021
Výzva na odstránenie stromov ohrozujúcich elektrických vedení683.2 KiB26. januára 2016
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov254.5 KiB22. júna 2023
Výzva - Západoslovenská distribučná518.7 KiB31. októbra 2022
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia429.5 KiB4. októbra 2018
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia501.8 KiB22. októbra 2019
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia561.3 KiB4. októbra 2022
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia568.3 KiB21. septembra 2021
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia530.5 KiB21. októbra 2020
Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Sap394.5 KiB20. júna 2018
Zápis do 1. ročníka - ZŠ Gabčíkovo240.5 KiB31. marca 2021
Zásady pre vyk. aktu uzavretia manželstva na Matričnom úrade585.6 KiB24. februára 2015
Zásady správania počas horúčav24.5 KiB22. júna 2021
Zásady správania počas horúčav24.5 KiB18. júla 2022
Zdravé leto 2023 - Veľký manuál letných horúčav37.1 KiB23. júna 2023
Žiadosť o súčinnosť - Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda116.3 KiB20. mája 2021
Zmena navrhovanej činnosti40.8 MiB26. mája 2021
Zmeny cestovných poriadkov 2020 - pripomienky1.0 MiB10. septembra 2020
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Sap737.0 KiB25. marca 2019
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Sap z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Tibor Koncz a Erika Vidaová, Enikő Bartalosová172.0 KiB21. októbra 2021
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Sap z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Péter Csicsai765.1 KiB21. septembra 2021
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľnosti majetku Obce Sap z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Ladislav Johancsik331.4 KiB14. júla 2022