NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
NázovVeľkosť súboruDátum zverejnenia
Darovacia zmluva - Nadácia TA3563.1 KiB5. júna 2020
Kúpna zmluva - Monika Borguľová a Mgr. Veronika Golecká948.7 KiB29. januára 2020
Kúpna zmluva - Monika Borguľová a Mgr. Veronika Golecká1.1 MiB29. januára 2020
Kúpna zmluva - Ing. Dénes Miklós1.1 MiB20. mája 2020
Nájomná zmluva - THERMA a.s.685.4 KiB31. januára 2020
Kúpna zmluva - Ing. Tomáš Bartalos a Ing. Erika Bartalosová PhD.1.0 MiB7. septembra 2020
Kúpna zmluva - Medzičilizie, a.s.1.3 MiB28. apríla 2020
Kúpna zmluva "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sap"255.3 KiB2. novembra 2020
Zmluva o dielo 1/2020 - IP HOME Slovakia s.r.o.1.0 MiB9. apríla 2020
Nájomná zmluva - Rímskokatolická cirkev - farnosť Baloň910.2 KiB11. septembra 2020
Kúpna zmluva - Július Vörös a Gyöngyike Vörös Rasztgyörgy1.0 MiB9. októbra 2020
Dohoda č. 20/04/010/32 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda1.5 MiB21. októbra 2020
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003315 - Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - II.etapa5.1 MiB26. februára 2020
Zmluva č. 120/POD-201/20 - Slovenská agentúra životného prostredia15.1 MiB12. októbra 2020
Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR485.5 KiB30. novembra 2020
Zmluva o dielo - Výstavba budovy hasičskej zbrojnice - II. etapa2.0 MiB23. septembra 2020
Zmluva o dielo č. 2/2020 - Úprava verejného priestranstva v obci1.2 MiB28. apríla 2020
Zmluva č. 145114 08U03 - Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sap171.6 KiB1. decembra 2020
Zmluva č. 1420 534 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR1.9 MiB2. apríla 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci poskytovanej1.7 MiB30. októbra 2020
Zmluva o výkone správy majetku obce1.3 MiB27. augusta 2020
Zmluva o dielo - Vybudovanie a zariadenie kuchyne v kultúrnom dome1.7 MiB20. októbra 2020
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - Wifi pre teba v obci Sap1.9 MiB7. januára 2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - PROF & PARTNERS, s.r.o.290.3 KiB8. júna 2020
Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 7/2018/UZ10.5 MiB21. decembra 2020
Kúpna zmluva - Viktor Mogyorósi1.1 MiB31. júla 2020