Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23. marca 2021 (utorok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. Kontrola uznesení. 4. Návrh: Rozpočtové opatrenie č. 1…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2020 (pondelok) od  17.00 hodine v kultúrnom dome.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Rozpočtové opatrenie č. 2 na úpravu rozpočtu obce Sap na…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. augusta 2020 (štvrtok) od 17.00 hodine v kultúrnom dome.   Program: 1. Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Kontrola uznesení 4. Pomoc samosprávam – poskytnutie…

WiFi4EU

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch, ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.   Vďaka projektu WiFi4EU obec Sap získala prostriedky v sume 15 000.- eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách. Obec Sap…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2020 (pondelok)  od  17.00 hodine v kultúrnom dome.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Návrh Záverečného účtu obce Sap za rok 2019 Odborné stanovisko hlavnej …

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. apríla 2020 (utorok) od  17.00 hodine v kultúrnom dome.   Program: Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Kontrola uznesení Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019 Plán kontrolnej…

Oznámenie

Na základe rozhodnutia  ústredného krízového štábu je zakázané organizovať športové, spoločenské a kultúrne podujatia od 10.03.2020, preto zrušíme všetky plánované programy v obci až do odvolania.   Ing. František Miklós starosta obce Sap

Pozvánka

v zmyle § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   10. decembra 2019 (utorok) od  17.00 hodine v kultúrnom dome.   Program:     Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     Kontrola uznesení     Návrh viacročného rozpočtu Obce Sap…

Pozvánka

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zák. SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   29. októbra 2019 (utorok)  od  18.00 hodine v kultúrnom dome.   Program:     Otvorenie zasadnutia, oboznámenie prítomných s programom     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice     Kontrola uznesení     Rozpočtové opatrenie č. 3 na úpravu…